Santa Vasiļjeva

Rudiments Rudiment

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 3. stāvs
Tekstila instalācija "Rudiments" atspoguļo autores emocionālo atbrīvošanās ceļu caur bailēm uz jaudu. Izprast pamatvērtības, saskatīt iestrēgšanas dabu, pateikties pieredzei, nomest lieko. Stāsts par transformāciju, katarsi un pieredzē “nomesto ādu”.
Rudiments. Ar rudimentu apzīmē pamatprasmes, pamatelementus, tas ir kaut kas savas attīstības sākumā; vai arī ķermeņa daļa, kas ir tik nepilnīga pēc izmēra vai struktūras, ka nespēj pildīt savu funkciju. Iedvesmojoties no čūsku ādas mešanas procesiem un izmantojot šos motīvus personīgā rudimenta attīrīšanas praksē, autore veidoja tematisku kompozīciju – no bailēm uz jaudu. Čūskas tēls kā dzīvības un transformācijas simbols. Daudzās kultūrās tā tiek godināta kā spēcīgs totēms, tās zīmē izpaužas pirmatnējā enerģija un svarīgas pārmaiņas, neatkarīgi no tā, vai tās notiek fiziskā, emocionālā vai garīgā līmenī. Āda kā semantisks tēls dzīves posmam. "Rudiments" kā iekšējās un ārējās transformācijas pamatelements, caur sava personīgā satura pārskatīšanu, ādas nomešanu. Katarse kā autores emocionālā attīrīšanās un darba liecinieku estētiskas pieredzes notikums. https://www.instagram.com/sava.flow/ https://www.instagram.com/sav.all/
Var aiztikt. Ieslēdziet telefonā lampiņu, paspēlējieties ar ēnām!
3416e7c8-e80b-4148-91fe-10dce234a170.JPG