Līga Goldberga

Fotopastkartes Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konrāda Ubāna Mākslas lasītavā: kolekcijas interpretācija un kuratoriālā prakse Photo Postcards at the National Library of Latvia, Konrāds Ubāns Art Reading Room: Interpretation of the Collection and Curatorial Practice

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Pētījums par LNB K. Ubāna Mākslas lasītavas 20. gs. 20.–30. gadu fotopastkartēm.
Filozofs Rolāns Barts, aplūkojot savas mātes fotogrāfiju, raksta: “Foto noēma ir "tā bija", un es dzīvoju ilūzijās, ka pietiek notīrīt attēla virsmu, lai piekļūtu "tam, kas ir aizmugurē": nopētīt nozīmē pagriezt foto otrādi, iegremdēties papīra dzīlēs, nonākt līdz otrai pusei.” Tomēr R. Barts savā pietuvinājumā neatrod meklēto – fotogrāfijas materialitāte viņam ir šķērslis, kas neļauj piekļūt “bijušajam”. Pāris dekādes vēlāk jaunā materiālisma virziens humanitārajās zinātnēs ļauj pārskatīt attēla dominanci. Šī pētījuma un kuratoriālās prakses ietvaros “iegremdēšanās papīra dzīlēs” nozīmē saredzēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas lasītavas atklātņu kolekcijas fotopastkaršu aģenci un līdzdalību sociālo attiecību tīklojumā, kā arī artikulēt priekšmetos ietverto atmiņu un nozīmju daudzbalsību.
1_a.jpg
1_r.jpg