Marta Romanovska

RĪGA – ZŪRAS /
ZŪRAS – RĪGA RĪGA – ZŪRAS /
ZŪRAS – RĪGA

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, Pie ieejas
Maģistra darba “RĪGA – ZŪRAS / ZŪRAS – RĪGA” centrā ir automašīna, kas kalpo kā darba autores bērnības atmiņu kopsaucējs. Priekšējā pasažiera puses logā ievietota vitrāža, kurā attēloti savdabīgi atmiņu simboli.