Iveta Šmita

Manas dzimtas sievietes Women of My Kin

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 2. stāvs
Darbu veido vienas dzimtas četru paaudžu sieviešu portretu sērija. Darba pamatā ir autores pārdomas par sievieti dzimtā, par tās lomu ģimenes un dzimtas tradīciju saglabāšanā. Par sievieti kā nākamo paaudžu vērtību un pamata licēju.
Bakalaura darbu veido vienas dzimtas četru paaudžu sieviešu portretu sērija, kur centrālais darbs tiek veidots kā visu šo paaudžu kopējais grupas portrets, vienlaicīgi tajā atspoguļojot gan katras paaudzes laikmetu, gan secību. Mūsu dzimtas pagātne un zināšanas par to ir tiešā veidā saistītas ar katra cilvēka dzīves likteni un nākotni. Katrā no portretiem gan kadrējumā, gan sievietes tēlā ir nolasāms attiecīgās paaudzes laiks un, aplūkojot visus kopā, arī secība.