Dāvis Lapa

Līnija un forma Line and form

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Regulāri darbnīcā veikti līnijas un formas eksperimenti, kas rezultējušies dažādos materiālos, lai taptu telpiskāki un uztveramāki.
Formu un līniju meklējumi, kas savā būtībā ir meditatīvs, pašterapeitisks process un nerisina nekādu konkrētu problēmu.