Simona Ķīvite

Sajūtu rēgi Ghosts of Senses

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
"Sajūtu rēgi" ir miksētu emociju pāru atspoguļojums caur tradicionālu spoku atveidojumiem, kuros emocija ir kā palags, kas ieskauj cilvēku jeb tā skeletu. Darba mērķis ir radīt emociju raksturojošus tēlus, kuri par sevi vēstī caur kustību un glazūru.
Esam pieraduši, ka rēgi jeb spoki simbolizē ko negatīvu. Lēš, ka tie ir nomirušu cilvēku gari, kas nav ko paspējuši izdarīt uz šīs zemes, tāpēc ir iesprūduši starp mums, neredzami, cenzdamies atriebt savas iepriekšējās dzīves netaisnības. Parasti tiem tiek piedēvēts tikai šaurs negatīvo emociju loks, kā dusmas vai bēdas, bet ja jau spoks nācis no cilvēka, tad kāpēc tam nevarētu būt arī pozitīvas emocijas? Kāpēc tie nevarētu sevī ietvert komplicētākas emociju grupas, kādas ir mums katram, vienlaicīgi jūtot vairākas emocijas?
IMG_E2164.JPG
IMG_2163.JPG
IMG_E2162.JPG
IMG_E2159.JPG