Santa Leimane

Četru paklāju kolekcija “Atklājs” Four carpet collection "Atklājs"

Darba ierosme ir dažādās kultūrās pastāvošā idioma “paslaucīt zem paklāja”, kas ilustrē cilvēka arvien pastāvošo tendenci slēpt pārdzīvojumus un izvairīties no tā, kas ir nepatīkams, tādējādi atliekot problēmas risinājumu vai ignorējot to vispār. Lai identificētu apslēpto un tā iemeslus, tika veikta aptauja, kuras atbildēs atklājās problemātika, tās iemesli un asociācijas. Tas, ko nevēlamies pārvarēt, tiek atklāts caur četriem tēliem – patiesajiem iemesliem, kas neļauj risināt problēmas. Sastopoties ar paklāja virspusē iznestajiem iemesliem, tos iepazīstam, pieņemam un tuvojamies atrisinājumam. Darbā izmantota taftinga tehnika, kurā izpildītie paklāji skatāmi gan kā kolekcija, gan katrs individuāli.
Kopskats.jpg
Bailes.jpg
Dusmas.jpg
Kauns.jpg
Skumjas.jpg
Bailes_tuvplānā.jpg
Bailes_tuvplānā_4.jpg
Dusmas_tuvplānā.jpg
Dusmas_tuvplānā_2.jpg
Kauns_tuvplānā_1.jpg
Kauns_tuvplānā_2.jpg
Skumjas_tuvplānā_2.jpg
Skumjas_tuvplānā_3.jpg