Aleksandra Federika Krastina

Kas zem ādas. Under the skin.

Cilvēka daba tiecas uz estētisko skaistumu. Katrs mēģina izteikt savu individualitāti, atšķirību. Vai otrādi, piederību pie kādas grupas. Par tās izteiksmes līdzekli bieži kļūst rota vai ķermeņa modifikācija – tetovējums. Projekta mērķis bija izpētīt rotājumu veidus, kas cieši saistīti ar cilvēka ķermeņa modifikācijām, un aicināt cilvēkus uz pārdomām par mūsdienu rotāšanās veidiem, simboliem un praksēm. Liela daļa projekta tika veltīta populāro modifikāciju izpētei un to nozīmei cilvēka dzīvē, kā arī patērētāju kultūras attieksmes pret ķermeņa modifikācijām izpētei.
Under_the_skin_02.jpg
Under_the_skin_03.jpg
Under_the_skin_04.jpg
Under_the_skin_06.jpg
Under_the_skin_07.jpg
Under_the_skin_08.jpg
Under_the_skin_11.jpg
Under_the_skin_12.jpg
Under_the_skin_13.jpg
Under_the_skin_objects_01.jpg
Under_the_skin_objects_02.jpg
Under_the_skin_objects_03.jpg
Under_the_skin_objects_04.jpg
Under_the_skin_objects_05.jpg
Under_the_skin_objects_06.jpg
Under_the_skin_objects_07.jpg
Under_the_skin_objects_08.jpg
Under_the_skin_objects_09.jpg
Under_the_skin_objects_10.jpg
Under_the_skin_objects_11.jpg
Under_the_skin_objects_12.jpg