Edvarts Logins

Necieņa Disrespect

“Necieņa” ir darbu kopa, kurā tiek parādīti četri noslēdzoši fragmenti fiktīvām pasakām par cilvēkiem. Darba mērķis ir attēlot savus novērojumus par cilvēka dabu sabiedrības kontekstā, jeb, varētu teikt, veselas sabiedrības dabu un pieejām uz problēmu risināšanu. Vēlējos ar darbiem definēt sevī maksimāli patiesus un bezkompromisainus secinājumus par savu attieksmi pret lietām, tad novērot, cik no tā visa es spēju saskatīt arī citos cilvēkos un cik regulāri. Pēc šiem secinājumiem vadoties, veidoju kompozīcijas, kurās atspoguļoju attiecīgos atrastos iespaidus.
1_1Pasaules radīšana 150x200.png
2_1Bez nosaukuma (2) 128x180.png
3_1Pasaules aizmiršana 150x200.png
4_1Bez nosaukuma (4) 105x155.png
1_1Pasaules radīšana 150x200.png
1_Pasaules radīšana detaļa 1.png
1_Pasaules radīšana detaļa 11.png
2_1Bez nosaukuma (2) 128x180.png
2_Bez nosaukuma (2) detaļa 1.png
2_Bez nosaukuma (2) detaļa 2.png
3_1Pasaules aizmiršana 150x200.png
3_Pasaules aizmiršana detaļa 1.png
3_Pasaules aizmiršana detaļa 3.png
4_1Bez nosaukuma (4) 105x155.png
4_Bez nosaukuma (4) detaļa 1.png
4_Bez nosaukuma (4) detaļa 2.png