Kristīne Daukšte

"Aktuālais mīkstums pēc ķemmes bedrīšu kultūras" "Actual pulp after pit comb culture"

Maģistra darbā “Aktuālais mīkstums pēc ķemmes bedrīšu kultūras” apskatu tēmu par cilvēka attiecībām ar telpu, atrodoties konflikta situācijā – ar citiem, sevi pašu, dzimti un telpu, kas jāapdzīvo. Darbi ir veidoti kā fiktīva dokumentācija par šo konflikta pieredzi. Telpai piesaistītajā ekspozīcijā redzamas piecas gleznas, objektu pāris, objektu triptihs, tekstila objekts un divi scenogrāfiski ar telpu sasaistīti darbi. Darbos pievēršos telpai kā naratoram, kā ietvarā analizēju tajā sastopamos priekšmetus, objektus, tos pretstatot cilvēka pieredzei tajā.
_DSC0722.JPG
_DSC0803.JPG
BJ3A4691_1.jpg
BJ3A4702.jpg
BJ3A4707.jpg
BJ3A4708.jpg
BJ3A4730.jpg
BJ3A4872.jpg
BJ3A4871.jpg
BJ3A4869.jpg
18.jpg
BJ3A4698.jpg
BJ3A4766.jpg
BJ3A4773.jpg
BJ3A4776-2.jpg
BJ3A4770.jpg
BJ3A4781.jpg
BJ3A4782.jpg
BJ3A4853.jpg
BJ3A4842.jpg
BJ3A4789.jpg
BJ3A4792.jpg
BJ3A4830.jpg
_DSC0889.JPG
BJ3A4749.jpg
31.jpg
BJ3A4684.jpg
BJ3A4685.jpg
BJ3A4780.jpg