Linda Rubene

NĀK—MAP: ASOCIATĪVĀS KARTES KĀ VIDES IDENTITĀTES UN ORIENTĒŠANĀS RĪKS NĀK—MAP: MENTAL MAPS AS A TOOL FOR ENVIRONMENTAL IDENTITY AND ORIENTATION

Darba mērķis bija radīt jaunu pieeju personu asociatīvo karšu (angļu val. — mental maps) izmantošanā labākai orientācijai pilsētvidē. Darba uzdevums bija atklāt šo pieeju, izmantojot individuāli reflektētas kartes plašākā kontekstā. Rezultāts ir daudzslāņu, konceptuāla identitātes karte Rīgas Klusajam centram un dizaina procesa skaidrojoša digitāla platforma nak-map.info. Kartes nāk-map būtība ir balstīta konkrētās vides iedzīvotāju asociatīvajās kartēs, bet katrs tās slānis vēsta jaunu un neatkarīgu vietas informāciju, kas gūta atšķirīgu tehniku un metožu pielietojumā. Gūtās informācijas integrācija inovatīvā kartē rada vienotu un bagātu Rīgas Klusā centra tēlu, ļaujot konkrēto vidi veiksmīgāk identificēt un tajā orientēties.
Nāk-map vērtība atklājas šādos aspektos: (1) tas ir medijs, kas spēj objektīvi vienot subjektīvas pieredzes; (2) tā ir inovatīva informācijas sistēma, kas organiski darbojas ar 4 savstarpēji nesaisītiem informācijas laukiem; (3) nāk-map ir objekts, kas vienlaikus funkcionē gan fiziski, gan metaforiski; (4) nāk-map sistēmu un principus iespējams lietot un adaptēt dažādu profesionāļu darbā (īpaši to, kuri saistīti ar cilvēku rīcības zinātnēm un urbāno telpu); (5) nāk-map ir ne tikai konceptuāls daudzslāņu objekts, bet arī risinājums integrētam iepakojumam; (6) darbs ir apstiprinājums dizainam kā plašai, kompleksai disciplīnai.
nak-map-1.jpg
nak-map-lf-2.jpg
nak-map-lf-1.jpg
nak-map-3.jpg
nak-map-4.jpg
nak-map-6.jpg
nak-map-7.jpg
nak-map-9.jpg
nak-map-10.jpg
nak-map-11.jpg