Evita Lamasa

Valmiermuižas pils torņa monumentāli dekoratīvo griestu gleznojumu ornamentu kompozīcijas transfers Transfer of the composition of monumental decorative ceiling ornaments of Valmiermuiža castle tower

Gleznojuma noņemšana no pamatmateriāla ir pati destruktīvākā konservācijas metode. Šī metode dramatiski maina gleznojuma estētisko nozīmi, nodalot to no sava oriģinālā monumentālā objekta. Pētniecības darba praktiskajā daļā veikta Valmiermuižas pils torņa 1. stāva monumentāli dekoratīvo gleznojumu ornamentu kompozīcijas detalizēta izpēte: fotofiksācija, kartēšana, fizikāli – ķīmisko analīžu paraugu paņemšana; kultūras pieminekļa konservācijas meistarklases ietvaros, veikta Valmiermuižas pils torņa 1. stāva monumentāli dekoratīvo gleznojumu ornamentu kompozīcijas konservācija – gleznojuma noņemšana no pamatmateriāla ar Stacco un Strappo metodēm.
Izpēte 1.jpg
I ornaments.jpg
IX ornaments.jpg
VII ornaments.jpg
X ornaments.jpg
XII ornaments.jpg
Shēma 1.jpg