Anete Aizbalte

Gleznas ‘’Svētais vakarēdiens’’ kopijas tehniskā un mākslinieciskā restaurācija Restauration of Copy for a Painting ''Last Supper''

Restaurācijā nodotā stājglezna bija klāta ar netīrumu slāni, audekla aizmugure piesūkusies ar eļļu, pamatne ar 2 plīsumiem, deformācijām gar apakšrāmja malām, ar neatbilstošu apakšrāmi un šaurām, nelīdzenām apmalēm. Gleznas virsma netīra un saplaisājusi. Palikuši iepriekšējie mēģinājumi restaurēt plīsumus ar līmlenti un biezu masu. Tika nolemts nepaturēt dekoratīvo virsrāmi, kas sastāvēja no 4 vienkārša profilējuma krāsotām koka līstēm. Izpēte liecina par neprasmīgu gleznošanas tehnoloģiju gleznas izstrādes brīdī, kas noveda pie esošajām problēmām un defektiem. Elastīgais krāsas slānis sedz plaisas gruntī, tātad autors ir gleznojis pāri grunts slāņa krakelūriem. Grunts vietām ir izsūkusies cauri audeklam, tāpēc tas ir pielipis pie apakšrāmja, veidojot izteiksmīgu pamatnes deformāciju gar malām.
Otrs bakalaura darba uzdevums: kopija - brīva rekonstrukcija gleznai ''Dievmāte ar bērnu''
Virspuses kopskats pirms restaurācijas.jpg
Kopijas-rekonstrukcijas attēls - Dievmāte ar bērnu.jpg