Elīna Skrapce

Atmiņas par... Memories of...

Darba mērķis: Izprast sentimentālās atmiņas par pagātni, attēlojot tās fizisku attēlu formā trīs dobspieduma tehnikās, veidojot “atmiņu sienu” ar dažāda izmēra grafikas novilkumiem, kuros attēlotas atmiņu ainas vienotā kompozīcijā.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
7.jpg
8.jpg
11.jpg
25.jpg
17.jpg
19.jpg
16.jpg
14.jpg
12.jpg
22.jpg
21.jpg
18.jpg