Una Valtere

Trauslais spēks Fragile Strength

Darbs “Trauslais spēks” ir vīriešu tautas tērpa pērlīšu jostas analīzē un izgatavošanas paņēmienu izpētē balstīta jaunrade. Darbu veido divu objektu grupa - 32 kg smaga svaru bumba (24x26 cm) ar austu pērlīšu ziedu motīvu no Zemgales jostas un metāla stiepļu rožu krūms ar pērlīšu jostu fragmentiem (50x100 cm), kurā ieauguši un sazarojušies radošie meklējumi. Darbs aktualizē dažādu pretstatu līdzās pastāvēšanas tēmu. Sākotnēji acīmredzamais var būt mānīgs. Kas sākotnēji šķiet spēcīgs un neievainojams, vājinās un sairst mitruma ietekmē. Turpretī trauslais, sīciņais, apvienojoties ar neskaitāmiem sev līdzīgajiem, kļūst izturīgāks un veido greznus, vēsturē paliekošus rakstus. Darbs sasaista seno ar mūsdienīgo un amatniecisko ar māksliniecisko, aktualizējot lēni tapušu un ilgtspējīgu lietu skaistumu un nezūdošo vērtību. Darbi eksponēti divos ledus klučos 50x100x25 cm katrs. Simboliski norādot uz laiku, kad radošā pasaule atrodas nosacītā sasaluma stāvoklī.
VU_M190049_MD-A-img_01-04_adina.jpg
VU_M190049_MD-A-img_02-06_bumba.jpg
VU_M190049_MD-A-img_02-04_bumba.jpg
VU_M190049_MD-A-img_04-07_Ledus_Sejas.jpg
VU_M190049_MD-A-img_03-08_rozukrums.jpg
VU_M190049_MD-A-img_04-06_Ledus_Kluci.jpg
VU_M190049_MD-A-img_04-01_Ledus_Kluci.jpg
VU_M190049_MD-A-img_04-02_Ledus_Kluci.jpg
VU_M190049_MD-A-img_05-02_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-01_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-03_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-04_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-06_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-14_Ledus_Laiks.jpeg
VU_M190049_MD-A-img_05-17_Ledus_Laiks.jpg
VU_M190049_MD-A-img_05-16_Ledus_Laiks.jpeg