Baiba Nurža

Valdis Villerušs: grafika, grāmata, sabiedriskā un zinātniskā darbība Valdis Villerušs: Graphic Art, Book Design, Public and Scientific Activities

Maģistra darbs “Valdis Villerušs: grafika, grāmata, sabiedriskā un zinātniskā darbība” ir pārskats par mākslinieka Valda Villeruša (1942) darbību grafikā un grāmatu mākslinieciskajā iekārtojumā, kā arī sabiedriskajā un zinātniskajā jomā. Aplūkota grafikas vēsturiskā attīstība Latvijā no padomju perioda sākuma. Veikta spilgtāko mākslinieka stājgrafikas darbu formālā un saturiskā analīze un mākslinieka darbību raksturojošāko grāmatu iekārtojumu apskats. Izvērtēts nozīmīgākais Villeruša devums izstāžu veidošanā, grāmatu mākslas pētniecībā un eksperta darbībā. Aplūkota kokgrebuma tehnikas norieta problemātika. Izveidots stājgrafikas un mākslinieciski iekārtoto grāmatu katalogs.