Madara Salma

ŽESTS GESTURE

Mēs katrs reiz esam nonākuši situācijā, kad domājam, par ko mazs bērns uz mums skatoties domā jeb, ja spētu - ko gribētu pateikt. Atbildot uz jautājumu, kā bērns vēl neprazdams runāt, spētu veidot ar vecākiem saprotamu komunikāciju? Tiek piedāvāts risinājums komunikācijai ar žestu palīdzību zīmju valodā. ŽESTS ir aplikācija no kuras mācās vecāki. Iesaistot vecāku nopietnu līdzdalību, jaunas savstarpējās valodas atrašanā starp sevi un bērnu. Aplikācija zīmju valodas apguvei ir domāta ģimenēm ar maziem bērniem un bērniem ar dzirdes traucējumiem.
Aplikācija 1.png
Aplikācija 2.png
Aplikācija 3.png
Aplikācija 4.png
Aplikācija 5.png
Aplikācija 6.png
7QR KODS UZ APLIKĀCIJAS PROTOTIPU.png