Kintija Avena

Staiga The Walker

Urbānā leģenda ir stāsts, kas noklausīts no citiem, tā norisē ir piedalījusies kāda attāli zināma persona un tai ir pamācošs mērķis, kas klausītājam un stāstītājam jāņem vērā. Nav būtiska urbānās leģendas faktoloģiskā patiesība, bet tā sevī satur sabiedrībā pieņemtus priekšstatus par pasauli. Diplomdarbā tiek apskatītas urbānās leģendas sastāvdaļas, kas tikai mijiedarbojoties ar realitāti rada stāstu, un iemesli kāpēc urbānās leģendas tiek radītas un uzturētas neskatoties uz mūsdienu pasaules racionālo ikdienu un lēmumu pieņemšanu. Pētniecības procesā urbānās leģendas tiek transformētas vienā tēlā, veidojot savu urbāno leģandu, sastāvošu no divām daļām - foto kolāžu sērijas (5 attēli, katrs 1.4x2m) ar urbānās leģendas tēlu Staigu un tās proporcijām pret reālo pasauli, un izšuvuma un aplikāciju tehnikā veidotas grāmatas (8,5x17cm) atainojot tēla un cilvēka attiecības un mijiedarbību.
A.jpg
E.jpg
O.jpg
I.jpg
K.jpg
Q.jpg
R.jpg
S.jpg
T.jpg
U.jpg
V.jpg
W.jpg
X.jpg
Y.jpg
Z.jpg