Monta Blumberga

A. Eberta gleznas “Dāma ar rozēm” izpēte un restaurācija Research and Restoration of A. Ebert’s Painting “Lady With Roses”

Bakalaura darba ietvaros veicu A. Eberta gleznas “Dāma ar rozēm" izpēti un restaurāciju. Gleznas datējums precīzi nav zināms, aptuvenais tapšanas laiks ir 19. gs. otrā puse. Glezna ir Jūrmalas Pilsētas muzeja īpašums. Glezna tika saņemta kopumā stabilā stāvoklī, tomēr gleznojuma plānajā pamatnē ir plīsums, kura malas kopā notur pamatnes aizmugurē pievienotā papildkonstrukcija – parketējums. Glezna ir bijusi iepriekš restaurēta, taču nav zināms precīzs laiks, kad tas veikts. Mākslas darba krāsas un grunts slāņu zudumu vietās ieklāta restaurācijas grunts, glezna pārgleznota gan vietās ar krāsas slāņa zudumiem, gan pārgleznojot plašos laukumus virs oriģinālā gleznojuma. Glezna arī pārklāta ar lakas slāni, kas laika gaitā stipri nodzeltējis, nosedzot patieso gleznojuma tonalitāti. Bakalaura darba ietvaros veikta restaurējamā darba kopija. Kopija gleznota, vadoties pēc oriģinālā izmantotās pamatnes, krāsām un autora glezniecības tehnoloģijas.
kopskats.jpg
aizmugure.jpg
uzbuve bojajumu, melnbalta bilde, krasaini bojajumi.jpg
PUKE PIRMS UN PEC.jpg
PUKE DAZADOS PROCESOS.jpg
VĀZE PIRMS UN PEC.jpg
FRAGMENTS AR LAKU.jpg
Untitled-19.jpg
PLECS PIRMS UN PEC.jpg
KOPIJA UN ORIGINALS.png