Paula Bukeiko

Es attīstos un pašiznīcinos vienlaikus I develop and self-destruct at the same time

Koncentrējoties uz savu personīgās identitātes paštēla izpēti un ļaujoties nekontrolējamiem apstākļiem, un pētījuma rezultātiem, mērķis ir atklāt un iepazīt sevi pavisam citādāku. Identitātes tēmas daudzslāņainums tiek iedalīts vizuālās un audiālās uztveres pamatprincipos, kas ir forma, krāsa un skaņa, apvienojot dažādu mediju instalācijas vienā darbā.
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_05.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_01.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_02.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_03.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_04.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_05.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_06.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_07.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_08.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_09.jpg
Bukeiko_Paula_M190139_EAuPV_VKN_2121_10.jpg