Ivita Brūdere

Restorāns The Restaurant

Litogrāfiju sērijā skatāmi padomju laikos radīti trauki, īpaši pievēršot uzmanību Rīgas Porcelāna fabrikas un Līvānu Stikla rūpnīcas ražojumiem. Litogrāfijās atveidoti darba autores kolekcijā esoši trauki. Caur šiem vizuālajiem materiāliem, darba autore analizē savas paaudzes identitātes jautājumus un interesējas par to, kādēļ 1990. gados dzimušajiem jauniešiem aizvien interesē padomju laiku mantojums un jautājumi par savu piederību postsociālisma laikmetā.
002832470015.jpg
002832470003.jpg
002832470002.jpg
002832490019.jpg
002832470014.jpg
002832470012.jpg
002832470011.jpg
002832470009.jpg
002832470004.jpg
002832490003.jpg
002832490001.jpg