Ingūna Stroža

Zeltījums, bronzējums un sudrabojums monumentāli dekoratīvajās apdarēs un glezniecībā Gilding, bronzing and silvering in monumental decorative decorations and paintings

Darbā risinātās problēmas praktiskajā daļā: Stendes evaņģēliski luteriskās baznīcas Jaņa Rozentāla altārgleznas dekoratīvajam rāmim veikta vizuālā apskate, izpēte un bojājumu apraksta izveide. Konstatēti vairāki bojājumi. Gruntīm un polimentam konstatēta slikta adhēzija ar pamatni. Metāla pārklājums lokāli atslāņojies no grunts slāņa, ka arī kopā ar daļu grunts slāņa. Lokāli atslāņojušies arī grunts slāņi viens no otra, kā arī no pamatnes. Zeltījuma slānis, līstu profilējums, pamatmateriāls mehāniski bojāts. Pamatmateriāls, zeltījuma un grunts slāņi saudzīgi nostiprināti. Notīrīti krāsas traipi, sveķu notecējumi un netīrumu slānis. Dekoratīvajam rāmim zudusi daļa dekoratīvo apdaru detaļu, tās atjaunotas noņemot silikona formu no esošajām detaļām. Virsma sākta sagatavot zeltīšanai. Maģistra darba praktiskās daļas vadītājs : Dmitrijs Laščetko.
70.Dek.virsrāmis - saņemts salikts no galdnieka.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg