Rebeka Lūcija Brālīte

Arhitektu grupa "Māja" Group of architect's "Māja"

Bakalaura darbs “Arhitektu grupa “Māja”” ir pētījums par arhitektu Zaigas Gailes, Ausmas Skujiņas, Ģirta Ādmiņa, Zinta Butāna, Raita Jeleviča un Ivara Šļivkas 1989. gadā izveidotās grupas praktisko darbību un teorētiskajiem spriedumiem par latviešu tautas celtniecību, folkloru, mitoloģiju, ģeoloģiju un pasaules analoģijām. Grupa “Māja” tapa uz Latvijas Arhitektu savienības “Lauku arhitektu kopas” bāzes, un par tās aktīvāko darbības posmu uzskatāma 20. gadsimta 80. – 90. gadu mija. Grupa bija daļa no Atmodas laika aktuālās arhitektūras strāvojuma, un manifestēja “latvisko kārtību” un “vietas sajūtu”. Atslēgvārdi: arhitektūra, tautas celtniecība, tradīcijas interpretācija
1.png