Kristīne Greķe

Slepenais dārzs The Secret garden

Mana diplomdarba tēma ir slepenais dārzs. Šo tēmu es neizvēlējos nejauši, jo, manuprāt, tā atspoguļo mūsu slēptās vēlmes un slepenos sapņus par drošību, laimi un harmoniju, dzīvi bez bailēm un bažām, kā arī zaudētās paradīzes un sapņa tēlu par nesasniedzamu ideālo pasauli. Slepenais dārzs ir neskarta, slepena vieta, kur jūs sapņojat par savām kvēlākajām vēlmēm, drošībā no citu nosodījuma. Veidojot savu diplomdarbu, es iedziļinājos glezniecības, žanru un stilistikas vēsturē, kuras autori savos darbos izmantojuši paradīzes dārza tematiku un tās zudumus cilvēcei. Savā darbā es neizmantoju skices un uzmetumus, bet uzreiz zīmēju pilnībā noformējušos ideju, papildinot un pārveidojot to tapšanas procesā. Gleznu sērija “Slepenais dārzs” sastāv no trīm audeklam, centrā galvenā glezna ar sižetu un papildus sānos ar nakts un rītausmas attēlu.
20210507_141928.jpg
ritausma.jpg
nakts.jpg
final-1.jpg