Elīna Siliņa

"Gultas slapinātājs" "Bedwetter"

Diplomdarba koncepts strukturējas no diviem izpētes objektiem: viens ir idejiskais, emocionāli sociālais koncepts, savukārt, otrs, pašas kolekcijas izstrādei izvēlēto metožu kopums. Pirmajam konceptam izvēlēta sociāla tēma - vardarbība ģimenē, tās emocionālas, fiziskās sekas. Otrs koncepts izriet no pilsētvides cilvēka un dabas attiecībām. Globāla pandēmija ir “piespiedusi” sabiedrību aktīvāk domāt par alternatīvām pieejām ražošanai, pāriet no “ātrās modes” uz ilgtspējīgo modi. Darba mērķis ir pētīt emocionālas un fiziskas vardarbības sekas uz indivīdu un sabiedrību kopumā, kā arī atrast balansu starp ilgtspējību un novatoriskiem idejas realizācijas paņēmieniem.
961A5556.jpg
961A5586.jpg
961A5633.jpg
961A5636.jpg
961A5647.jpg
961A5655.jpg
961A5728.jpg
961A5734.jpg
961A5751.jpg
961A5771.jpg
961A5806.jpg
961A5876.jpg
961A5947.jpg
961A6019.jpg
961A5989.jpg
961A6098.jpg
961A6127.jpg
961A6208.jpg
961A6236.jpg
961A6292.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4_.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg