Reinis Bērziņš

///(((! ///(((!

Slīpsvītra, slīpsvītra, slīpsvītra, iekava pa kreisi, iekava pa kreisi, iekava pa kreisi, izsaukuma zīme Izstādi veidojošie darbi ir audiālas oāzes meklējumi vizuālās pasaules analoģijās. To fiziskais veidols balansē starp līdzību kādam mūzikas instrumentam un/vai kādai paralēlai dzīvības formai. Šķietami statiskos objektos, skulptūrās, kuri iemieso kādu asociatīvu notikumu caur formu, materialitāti vai iespējamo funkciju, atrodama arī to skaņa. Kā tā veidojas, kā to pierakstīt, kā tā ir nododama tālāk? Skaņa ir visur. Katrā materiālā ir kāds skaņas potenciāls, skaņas impulss vai iespēja to radīt. Vērojot objektus, es pētu to skaņas potenciālu. Kāda ir skaņa dzelzsbetona gabalam, kurš atrodas pļavā? Vai tajā joprojām atbalsojas skaņas, no tā tapšanas perioda, pirms tas kļuva par dzelzsbetona gabalu pļavā? Kā skan atmiņa? Kas slēpjas klusumā un vai to ir iespējams atskaņot? Balansējot starp absurdu un realitāti, meklēju jaunas valodas formas.
Darbi izstādīti personālizstādē //(((! Reinis Bērziņš Vidzemes koncertzāles “Cēsis” galerijā INSIGNIA. Izstāde apskatāma klātienē 17.06. - 4.07.
celms objekti IMG_0444.jpg
gleznas floortom celmi IMG_0451.jpg
IMG_0424.jpg
IMG_0426.jpg
IMG_0427.jpg
IMG_0457.jpg
IMG_0458.jpg
skaļrunis IMG_0432.jpg
tumba.jpg
IMG_0466.jpg
minimi.jpg
ķeburs.jpg
cilindrs_vidējs.jpg