Nils Jumītis

I am Space I am Space

Maģistra darbs “I am Space” ir sintezēts materiāla un tēmas turpinājums darbam “In the Mental Space”, kurā tiek risināta cilvēka iekšējās pasaules mijiedarbība ar ārējo pasauli, kuras darbības rezultātā rodas spriedze, kas rada vērības trūkumu un traucē saklausīt realitāti tādu, kāda tā ir. Paralēli eksistenciālajam paradigmām darba koncepcijā ietilpst formas strukturālie meklējumi. Forma tiek pārveidota citā materiālā, iegūstot jaunu tās esības veidolu, un mūsdienu laikmeta kontekstā tiek meklētas jaunas čuguna estētiskās kvalitātes.