Inta Liepa

Barbara Gaile Barbara Gaile

Maģistra darbā ir pētīta Barbaras Gailes glezniecība, kas ir abstrakta, gandrīz monohroma, tai ir daudzslāņains, kontemplatīvi dziļš raksturs. Barbaras Gailes darbi veidoti tradicionālā glezniecības tehnikā, par māksliniecisko valodu izvēloties minimālismā balstītu krāšņu krāsu reprezentāciju. Maģistra darbā tiek sniegts neliels ieskats abstraktās glezniecības vēsturē pasaulē un tās situācija Latvijas mākslas vēsturē. Autore izpētījusi Barbaras Gailes radošo darbību, balsoties uz viņas vairāk kā 30 gadu ilgo izstāžu darbību, veikusi daiļrades periodizāciju un darbu formālo analīzi. Vēl izpētes nodaļās tiek sapskatīta abstrakto darbu (tai skaitā B.Gailes darbu) interpretācijas iespējas un nosaukumu problemātika, kā arī dots neliels ieskats Barbaras Gailes radošās darbības iedvesmas avotos.