Dagne Devjatnikova

Sociālo tīklu anatomija Anatomy of social networks

Maģistra darbā tiek vizualizēti sociālie tīkli un to uzbūve, pakāpeniski sniedzot ieskatu no vienkāršākajām attiecībām līdz plašākam sabiedrības kontekstam. Katram atvērumam jeb nodaļai ir piešķirts nosaukums, konkrēti norādot uz tās saturu un vienlaikus piedāvājot atslēgvārdu, ko izmantojot interesenti var meklēt papildus informāciju par apskatīto tematu. Darbā tika meklēti un attēloti sociālo tīklu pamatprincipi, sniedzot pirmo ieskatu vienā no sociālo zinātņu pētītajiem fenomeniem. Diplomdarba mākslinieciskajā daļā tika risināti kinētisko elementu veidi, to iespējamais kompozicionālais izvietojums lapā, panākot vizuālu pievilcību komplektācijā ar netraucētu mehānismu darbību, lai radītu atraktīvu, lakonisku un vizuāli baudāmu trīs dimensiju grāmatu.
0.1_vaka izklajums.jpg
0.2_vaks.jpg
1.1_Pirmais atvērums_Diāde_izklajums.jpg
1.2_Pirmais atvērums_Diāde_izklajums.jpg
1.3_Pirmais atvērums_Diāde.jpg
2.1_Otrais atvērums_Triāde_izklajums.jpg
2.2_Otrais atvērums_Triāde_izklajums.jpg
2.3_Otrais atvērums_Triāde.jpg
3.1_Trešais atvērums_Ego tīkls_izklajums.jpg
3.2_Trešais atvērums_Ego tīkls_izklajums.jpg
3.3_Trešais atvērums_Ego tīkls.jpg
4.1_Ceturtais atvērums_Sociāli centrisks tīkls_izklajums.jpg
4.2_Ceturtais atvērums_Sociāli centrisks tīkls_izklajums.jpg
4.3_Ceturtais atvērums_Sociāli centrisks tīkls.jpg
5.1_Piektais atvērums_Sociālā tīkla struktūra_izklajums.jpg
5.2_Piektais atvērums_Sociālā tīkla struktūra_izklajums.jpg
5.3_Piektais atvērums_Sociālā tīkla struktūra.jpg
6.1_Sestais atvērums_Mazā pasaule_izklajums.jpg
6.2_Sestais atvērums_Mazā pasaule.jpg
devjatnikova.jpeg