Līva Graubiņa

RUMPĪTS- PUMPĪTS RUMPITS- PUMPITS

Bakalaura darbs izstrādāts kā paskaidrojošs un izglītojošs materiāls bērniem saziņā ar pieaugušo ķiruģisku manipulāciju, operācijas vai transplantācijas gadījumā, kā arī vispārīgi iepazīstinot ar ķermeņa iekšējo uzbūvi. Produkta mērķis ir ar rotaļas un izpētes starpniecību mazināt bērna bailes, veicināt izpratni par cilvēka organisma iekšējo uzbūvi, orgānu atrašanās vietām, izskatu un funkciju. Darbs satāv no uzsvārča ar kabatām, tajās ievietoti astoņi no kokmateriāla izgatavoti orgāni. Produkts ir savienots ar instagram kontu, tajā aplūkojamas orgānu funkciju paskaidrojošās animācijas. Paradzēts lietošanai ārstniecības un izglītības iestādēs, kā arī mājas apstākļos.
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits1.JPG
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits2.JPG
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits3.JPG
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits5.JPG
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits6.JPG
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits7.jpg
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits8.jpg
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits9.jpg
Liva_Graubina_Rumpits_Pumpits99.jpg
CollageMaker_20210510_143425261.jpg