Janta Meža

Romas katoļu baznīcas liturģiskais tērps priesterim - ornāts Roman Catholic Church Liturgical Vestment - Chasuble

Ornāts bija diplomdarba informatīvākā un vizuāli visietilpīgākā daļa. Kā galvenais iedvesmas avots tērpa kompozicionālajam risinājumam bija latgaliešu dziesmu teicējas Margaritas Šakinas (1926 – 2014) mūža galvenās vērtības – ticība Dievam un dziedāšana. Aktīvu informatīvo daļu iezīmēja teicējas teikto svēto un tautas dziesmu teksti, sniegbaltā lilija (Lilium candidum), kā arī liliju dzimtas augu sugu kopa, kas sastopama savvaļā Latvijā. Darba galvenā ideja bija uzsvērt lokalitāti (Ziemeļlatgali), roku darbu un visu rotājošo elementu - dziesmu un augu sugu vērtību un vienlīdzību.
Fotogrāfiju galerijā ir attēli no ornāta tuvplāna skatiem, kā arī no citām, izmēros mazākām tekstilijām. Vienā fotogrāfijā redzams priesteris Andris Vasiļevskis jaunajā ornātā Vecpils katoļu baznīcā pie altāra.
IMG_5804.jpg
IMG_5807.jpg
Biķera_veļums_JM_2021.jpg
Bursa_JM_2021.jpg
Ornāts_fragm_mugurene_tofīldija_vēlziede_JM_2021.jpg
Ornāts_fragm_čūskoga_JM_2021.jpg
Ornāts_fragm_tulpe_zilsniedzīte_žagatiņa_JM_2021.jpg
Ornāts_fragm_mugurene_lilija_JM_2021.jpg
1624015796800.jpg