Gatis Vectirans

Ed.Evac Ed.Evac

Maģistra darbs veltīts civilajai aizsardzībai. Pētniecības loku sašaurinot līdz vidusskolu videi, darba ietvaros pētīts skolas vecuma bērnu kognitīvās un neiroloģiskās īpatnības skaņu un gaismas signālu uztverē. Darba ietvaros izstrādāta koncepcija par skaņas virzošu, audiovizuālu evakuācijas sistēmu “Ed.Evac”, ietverot audio materiāla un iekārtas dizainu.
www.edevac.com
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_TITULAPA.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIRZIENI.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ1.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ2.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ3.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ4.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ5.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ6.jpg
ED_EVAC_VECTIRANS_AIZSTAVESANAS_PREZENTACIJA_VIZ7_SIGNAL.jpg