Anete Grīnberga

Berserk Berserk

Vēlme izprast nesaprotamo un izskaidrot neizskaidrojamo cilvēces vēsturē datējama jau no pašiem tās pirmsākumiem. Kosmogoniskie mīti par mūsu pasaules, planētu un apkārt esošo zvaigžņu rašanos no mutiskiem stāstiem vizuāli transformējušies aplūkojamos zīmējumos un simbolos. Saglabājot pirmatnējo cilvēku mītisko redzējumu par pasaules sākumu un galu, autore savā diplomdarbā radījusi savu māksliniecisko vīziju par to, kas sagaida cilvēci pēc lielās apokalipses izraisītajām sekām, kas savā ziņā iemanto jaunu civilizācijas rašanos un radīšanas sākumu. It visam ir nepieciešamas beigas, jo tās spēj nodrošināt jaunu sākumu.
001.jpg
006.jpg
002.jpg
006.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
013.jpg
019.jpg
026.jpg
031.jpg
032.jpg
039.jpg