Linda Vilka

Paralēlā idille / Tārgales vēstniecība Paralel idyll / Embassy of Targale

Tārgale, mākslinieces dzimtā puse, neparedzamu notikumu rezultātā nu jau guvusi plašu atpazīstamību kā viens no Latvijas kultūras degpunktiem. Vietā, kur tās centrs rosās ap bijušo kolhozu, godā tiek celtas savas kultūras iezīmes, savstarpējās vietējo iedzīvotāju attiecības un mazliet idilliskie dzīves uzskati. Līdz ar to nerodas pārsteigums, ka Tārgale tiek pasludināta par pasaules centru un Rīgā atklāta Tārgales vēstniecība. Tārgales vēstniecība – informācijas birojs, vēstnieka kabinets, suvenīru veikals, paralēlās idilles sabiedrības, kultūras un teritorijas padziļināta iepazīšana vienā.
IMG_0991 2.JPG