Elza Lapiņa

Pārstāsts Retell

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Patiesībā balstītas imitācijas, to pārveidošana uztveramos medijos un formātos.